Conceptschets van
Eric Goossens
voor
drie koningen

Steeds uitbundiger

We zien tegen een achtergrond van sterren (symbool voor inspiratie en hoop) een serie ornamenten die verwijzen naar vensterbogen uit opeenvolgende periodes. Een rigide romaans raam naast lossere ‘gotische’ vormen. Allengs wordt de architectuur uitbundiger. Het vormenspel ontwikkelt zich richting vuurwerk en komt tot een voleinding en climax in die ene grote ster.

De vensterbogen vormen de bekroning van zuilen. Deze verwijzen naar de reis door de landen. Ze zijn gedecoreerd met afbeeldingen van bomen en dragen ornamenten uit diverse culturen.  

Abraham Bloemaert:
De aanbidding der Koningen (1624)
collectie Centraal Museum Utrecht

 btn vooruit


Om naar de volgende pagina te gaan, klik op de pijl rechts
btn home
achteruit

 


Bloemaert
Opnieuw tegen het licht

De koning probeert grip te krijgen op zijn emoties door zijn herinneringen aan de Bethlehem-reis telkens opnieuw tegen het licht te houden; in een ander daglicht te bezien. Alle pogingen tesamen vormen een mentale reis die hem voert door ruimte en tijd. Wij volgen hem hierin. Het toneelbeeld vangt dit uitgangspunt in een beeld.

decorschets
Hier wordt de inhoud voor id "blokje14" weergegeven

 

logo
Hier wordt de inhoud voor id "blokje10" weergegeven
Hier wordt de inhoud voor id "blok9" weergegeven
sacrofaag

Toneelbeeld voor drie koningen

Door de eeuwen heen heeft het Driekoningenverhaal heel veel schrijvers en componisten geïnspireerd. De belangrijkste én mooiste teksten en muziek worden in de nieuwe productie van Stichting Ipermestra samengebracht.

We laten ons in de voorstelling leiden door één van de Drie Koningen. De zware tocht naar Bethlehem en de ontmoeting met het Kind zijn al zoveel jaren geleden, maar nog steeds beheersen zij zijn gedachten.

drie koningen wordt bij voldoende belangstelling
rond Kerst 2015 opnieuw uitgebracht.
Decorontwerper Eric Goossens maakte daarvoor de eerste schetsen en
op deze pagina zet hij zijn concept uiteen. 


 

 

 

 

 

 

 

home

drie koningen

motivatie

concept

toneelbeeld

dankzij u

donateurs

arrangementen

Stichting Ipermestra

die schöne Magelone

Granida

Granida donateurs

Granida sponsors

opera l' Ipermestra

een link naar

 

Hier wordt de inhoud voor id "wrapper" weergegeven