Financieel jaarverslag 2014

Resultatenrekening

Inkomsten
Rente                                                 €2,-
Resultaat boekjaar                           €312,-
Totaal                                                €314,-

Uitgaven
Kantoorkosten                                   €48,-
Overige kosten                                 €266,-
Totaal:                                               €314,-

Balans

Activa
Vorderingen                                      €62,-
Liquide middelen                              €2521,-
Totaal                                                €2583,-

Passiva
Eigen vermogen                               €2583,-
Totaal                                                €2583,-
Hier wordt de inhoud voor id "blokje49" weergegeven
Ipermestra_23
btn vooruit


btn home
achteruit

Contact
Wim Trompert (06 26 37 23 76) of Remko Littooij (06 30 58 58 18)
info@ipermesta.info

KvK 30238792
BTW NL8192.30.546.BO1
Triodos Bank IBAN: NL48 TRIO 0784 9406 65

Stichting Ipermestra is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


alle foto's op deze pagina zijn afkomstig van de voorstelling
l'Ipermestra
jubileumproductie Festival Oude Muziek Utrecht 2006

fotograaf: Marco Borggreve

 


Ipermestra-22
Financieel jaarverslag 2013
Resultatenrekening

Inkomsten
Donaties en overige inkomsten:     €318,-
Rente                                                 €5,-
Totaal                                                €323,-

Uitgaven
Kantoorkosten                                    €47,-
Overige kosten                                   €99,-
Resultaat boekjaar                           €177,-
Totaal:                                               €323,-


Balans
Activa
Vorderingen                                     €10,-
Liquide middelen                             €2885,-
Totaal                                                €2985,-

Passiva
Eigen vermogen                               €2985,-
Totaal                                                €2985,-


Ipermestra-28
logo
Hier wordt de inhoud voor id "blokje10" weergegeven
Hier wordt de inhoud voor id "blok9" weergegeven

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2012 heeft Ipermestra vijfmaal de voorstelling ‘Driekoningen, l’Adorazione dei Magi’ gespeeld. Tweemaal als besloten voorstelling voor de faculteit der letteren van de Universiteit Nijmegen, drie maal als co-productie met Slot Zuylen. De voorstellingen zijn door het publiek goed ontvangen.
In 2013 en 2014 heeft Ipermestra geen producties gemaakt. In 2015 komt de voorstelling uit 2012 opnieuw op de planken.

 

Ipermestra-93

Stichting Ipermestra heeft als doel (muziek)theatrale projecten te realiseren en verbindingen te leggen tussen (muziek)theater en andere cultuurvormen.


 


 

 

 

 

 

 

 

home

drie koningen

motivatie

concept

dankzij u

donateurs

Wozzeck

die schöne Magelone

Granida

Granida donateurs

Granida sponsors

opera l' Ipermestra

een link naar


Hier wordt de inhoud voor id "wrapper" weergegeven